Ποιοί είμαστε και τι κάνουμε

Τί ακριβώς προσφέρει το Home-Start;

Το Home-Start απευθύνεται σε οικογένειες με μικρά παιδιά που νοιώθουν ότι πιέζονται ή τα βγάζουν πέρα δύσκολα λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενός διαζυγίου, ενδοοικογενειακών σχέσεων, μιας αρρώστιας ή ενός θανάτου, της αναπηρίας ενός μέλους, μεταλόχειας κατάθλιψης,  μετανάστευσης και κοινωνικής περιθωριοποίησης, μοναξιάς, μεγάλου αριθμού παιδιών και πολλών άλλων λόγων.  Παρέχει στην οικογένεια ένα  εκπαιδευμένο εθελοντή, με γονεϊκή εμπειρία, ο οποίος κάτω από την καθοδήγηση ενός επαγγελματία, συνδέεται με μια οικογένεια την οποία επισκέπτεται τακτικά (μια φορά την εβδομάδα, για 2-3 ώρες),  με την οποία μοιράζεται τη γονεϊκή του εμπειρία   και συνεργάζεται με τους γονείς κυρίως για να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις  της ζωής,  να δημιουργήσουν ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον,  να αναδείξουν τις δεξιότητές τους και  αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη που χρειάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να τους προσφέρουν καλύτερες προοπτικές. 

Το   Home-Start στον κόσμο, με την πάροδο του χρόνου, εμπλούτισε το βασικό πυρήνα της δράσης του με νέες προσεγγίσεις και συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως ομάδες  γονιών, εκπαίδευση γονιών, drop-in κέντρα για οικογένειες, ειδικές δράσεις για την προετοιμασία της ένταξης στο πρώτο σχολικό περιβάλλον, δράσεις για μετανάστες και άλλα. Επίσης συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών.

 

 Τον Ιούνιο του 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της διεθνούς πανδημίας, η Home-Start Ελλάς αναθεώρησε προσωρινά τη στρατηγική της και δημιούργησε ένα "πρωτόκολλο" λειτουργίας για να προστατεύσει τους επαγγελματίες, εθελοντές και τις εξυπηρετούμενες οικογένειες. Δες εδώ

Το Home-Start είναι ένα διεθνές πρόγραμμα

 

Το Ηome-Start είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που ξεκίνησε στη Μεγάλη Βρετανία το 1973 από την εμπνευσμένη Margaret Harrison  και  εφαρμόζεται σήμερα σε 23 χώρες, σε πέντε ηπείρους εξυπηρετώντας ετησίως πάνω από 40000 οικογένειες και 80000 παιδιά με τη συμβολή 20000 εθελοντών. 

Όλα τα προγράμματα Home-Start σε όλο το κόσμο συνδέονται μεταξύ τους μέσω της διεθνούς οργάνωσης  Home-Start Worldwide που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία. Η οργάνωση αυτή θέτει πρότυπα ποιότητας, στα οποία περιλαμβάνεται και η διεθνής πολιτική  για την ασφάλεια και προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ατόμων και τα οποία  όλα τα προγράμματα Home-Start σε όλο το κόσμο οφείλουν να ακολουθούν. Βοηθά επίσης στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των προγραμμάτων, στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, στην οργάνωση συνεδρίων, στην ανάπτυξη του Home-Start σε νέες χώρες κλπ.

Το Home-Start στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα μετά την πιλοτική εφαρμογή του στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε την λειτουργία του πρόγραμμα Home-Start στο Βόλο  το 2006. Δυστυχώς όμως για οικονομικούς λόγους αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του το 2012.

Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν δύο προγράμματα  Home-Start, ένα στην Αθήνα και ένα στον Πειραιά. Το πρόγραμμα της Αθήνας λειτουργεί από το 2011 και το πρόγραμμα του Πειραιά από το 2015. Το Home-Start  Αθήνας «υιοθετήθηκε» από τον φορέα για το παιδί & την οικογένεια " Ένα Παιδί - Ένας Κόσμος" http://www.paidi-kosmos.gr/ και λειτουργεί ως δράση του φορέα αυτού από τον Ιανουάριο του 2019. Συνολικά, τα δύο αυτά προγράμματα, μέχρι το τέλος του 2018, είχαν εξυπηρετήσει 308 οικογένειες, με κατ’ οίκον επισκέψεις, και άλλες με συμμετοχή σε ομάδες γονιών, πληροφόρηση και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες, ενώ έχουν εκπαιδεύσει 106 εθελοντές.

Επίσης, σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί η  Home-Start Ελλάς, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  η οποία αποτελεί το βασικό συνεργάτη της διεθνούς οργάνωσης Home-Start Worldwide.  H Home-Start Ελλάς έχει ως βασικό ρόλο τη διασφάλιση των διεθνών προτύπων στα προγράμματα Home-Start που λειτουργούν στη χώρα μας. Βοηθά επίσης την ανάπτυξη και υποστήριξη των  προγραμμάτων Home-Start στην Ελλάδα συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με οργανώσεις και ομάδες ανθρώπων που  ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν ένα πρόγραμμα Home-Start  στην περιοχή τους ή στο πλαίσιο του φορέα τους (απολογισμοί 2016 - 2017 - 2018 - 20192020). 

χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας σήμερα