top of page

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Home-Start Ελλάς

H HOME-START ΕΛΛΑΣ «εφεξής HOME-START» θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποψήφια, πρώην ή ενεργά μέλη, υπό την ιδιότητα σας ως εξυπηρετούμενου ατόμου ή οικογένειας, ως χρήστες και λήπτες των υπηρεσιών μας, εργαζόμενοι, προμηθευτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

 

Αυτή η πολιτική ιδιωτικότητας παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η HOME-START  συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον νόμο 4624/2019 περί προστασίας δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, στοιχεία αξιολόγησης, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

1. Ποιοι είμαστε

Το Home-Start ως πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με μικρά παιδιά που νοιώθουν ότι πιέζονται ή τα βγάζουν πέρα δύσκολα λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενός διαζυγίου, ενδοοικογενειακών σχέσεων, μιας αρρώστιας ή ενός θανάτου, της αναπηρίας ενός μέλους, μεταλόχειας κατάθλιψης,  μετανάστευσης και κοινωνικής περιθωριοποίησης, μοναξιάς, μεγάλου αριθμού παιδιών και πολλών άλλων λόγων.  Παρέχει στην οικογένεια ένα  εκπαιδευμένο εθελοντή, με γονεϊκή εμπειρία, ο οποίος κάτω από την καθοδήγηση ενός επαγγελματία, συνδέεται με μια οικογένεια την οποία επισκέπτεται τακτικά (μια φορά την εβδομάδα, για 2-3 ώρες),  με την οποία μοιράζεται τη γονεϊκή του εμπειρία   και συνεργάζεται με τους γονείς κυρίως για να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις  της ζωής,  να δημιουργήσουν ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον,  να αναδείξουν τις δεξιότητές τους και  αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη που χρειάζονται για να βοηθήσουν τα παιδιά τους και να τους προσφέρουν καλύτερες προοπτικές. Το HOME-START  είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα, στη Διεύθυνση:

ΗΟΜΕ- START ΕΛΛΑΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 19 (6ος όροφ.)

185 31 Πειραιάς 

213 0357998,  6944208816

hellas@homestart.org.gr

www.homestart.org.gr

 

Πρόσφατα, με τη διεύρυνση των καταστατικών της σκοπών, η  ΗΟΜΕ-START  παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ενήλικες διαφόρων κατηγοριών.

 

Η HOME-START  θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα για να λάβετε τις υπηρεσίες μας. Σε αυτά ανήκουν ενδεικτικά και κατά περίπτωση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αρ. τηλεφώνου, στοιχεία διαβατηρίου/ταυτότητας, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και άλλα στοιχεία που αφορούν εξυπηρετούμενες οικογένειες, ταχυδρομική διεύθυνση καθώς και λεπτομέρειες σχετικές με τις υπηρεσίες που προσφέρει ή λαμβάνει.

 

Η λήψη των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σχεδόν κατά κανόνα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σχέσης υπό την ιδιότητα σας ως εξυπηρετούμενου ατόμου ή οικογένειας η/και ως εθελοντή η/και ως προμηθευτή μας η/και ως επισκέπτη της ιστοσελίδας μας. Η HOME-START  διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις απαιτήσεις κάθε υπηρεσίας που προσφέρουμε σε συνδυασμό με την κείμενη οικονομική, φορολογική και λοιπή νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα διαγράφει.  

 

 

2. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

 

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά του κοινωνικού μας έργου. Δεν παρέχουμε όμως υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας σε άτομα κάτω των 15 ετών.

Για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων κάτω των 15 ετών με σκοπό την προσφορά των υπηρεσιών μας υποστήριξης οικογενειών τους λαμβάνουμε την ρητή συναίνεση των γονέων τους εγγράφως, εκτός αν θεωρηθεί αναγκαίο για την ασφάλεια του παιδιού (ή και ευάλωτου ενήλικα) οι πληροφορίες να δοθούν στην αρμόδια αρχή.

 

3. Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας

 

Η HOME-START  θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας για τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας:

 

 1. Για την υπογραφή και εκτέλεση μεταξύ μας σύμβασης και την εξυπηρέτηση των  συμβατικών μας υποχρεώσεων.  

 2. Γιατί είναι απαραίτητο να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση όπως να εκπληρώσουμε τις φορολογικές και λογιστικές μας υποχρεώσεις.

 3. Για να εξυπηρετήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, καθώς και τα έννομα συμφέροντα τρίτων. Έννομο συμφέρον είναι όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Ακόμη όμως και τότε η χρήση αυτή είναι σύμφωνη με τα θεμελιώδη σας δικαιώματα, παραδείγματος χάριν:

  • Για να σας παρέχουμε αποτελεσματική εξυπηρέτηση και υποστήριξη,

  • Για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας,

  • Για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την ευχρηστία του ιστοτόπου μας,

  • Για να εκτελέσουμε συναλλαγές μαζί σας,

  • Για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας μέσω μηνυμάτων email,

  • Για καταγραφή παραπόνων σας.

 

 1. Διότι μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας

 

Αν έχουμε λάβει την έγκυρη συναίνεση σας, την οποία έχετε παράσχει ελεύθερα, τότε η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στη συναίνεση αυτή. Την επεξεργασία βάσει συναίνεσης μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

 

4. Διαβίβαση σε τρίτους

 

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να δοθούν σε διάφορα εξουσιοδοτημένα άτομα της HOME-START. Διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές συνάπτουν συμβάσεις με την HOME-START , με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή σε περίπτωση που υποχρεωθούμε από τον νόμο προς αυτό ή διότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Με βάση τα ανωτέρω οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι, παραδείγματος χάριν:

 • Εξουσιοδοτημένοι εθελοντές

 • Εταιρεία υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων

 

5. Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες (Εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου).

 

 

6. Για πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας

Θα επεξεργαστούμε και θα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όλη τη διάρκεια της μεταξύ μας σχέσης μας και όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας.

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας:

 • Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.

 • Μετά από αίτησή ή αντίρρησή σας στην επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νομικοί λόγοι που να απαιτούν να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες.

 • Όταν δεν είναι απαραίτητα για σκοπούς συμμόρφωσής μας με νομικές υποχρεώσεις.

 • Εάν η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, μετά από την απόσυρση της συναίνεσής χωρίς να θίγεται τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς .

 

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και profiling

 

Κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ορισμένες πτυχές των δεδομένων σας, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια σχέση μαζί σας

 

8. Χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς marketing

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή αν θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία προφίλ.

 

9. Τα δικαιώματά σας

 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:

 1. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να επικοινωνήσετέ μέσω hellas@homestart.org.gr

 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

 3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

 4. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

 5. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing).

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

 1. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:

  1. δεν είναι ακριβή,

  2. έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,

  3. δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,

  4. μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.

 2. Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

 3. Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία hellas@homestart.org.gr

10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

 

Πριν υποβάλετε την καταγγελία σας πρέπει να απευθυνθείτε σε εμάς, ασκώντας τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ πιο πάνω δικαιώματα σας. Εάν δεν ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας, ή κρίνετε ότι η ανταπόκριση μας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  ΑΠΔΠΧ ( www.dpa.gr )

 

11. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

 

Εμείς στη HOME-START  διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία. Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

 

12. Πολιτική Cookies

 

H ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των "cookies". Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας, δείτε την πολιτική μας για τα cookies

 

 

13. Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από τη HOME-START στις 29/03/2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

 

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας σήμερα!

bottom of page