Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Στο Home-Start  εμπλέκονται άτομα που αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της οικογενειακής ζωής, πιστεύουν στη θετική επίδραση που μπορεί να έχει το πρόγραμμα στην άμβλυνση των δυσκολιών αυτών και στη ανάπτυξη καλύτερων προοπτικών για τα παιδιά και θέλουν να προσφέρουν, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες   δεξιότητες και εμπειρίες που διαθέτουν.

Η Home-Start Ελλάς αποτελείται από 27 μέλη με διαφορετικές δεξιότητες και εμπειρίες:

3 ψυχολόγοι, 2 Κοινωνικoί Λειτουργοί, 2 παιδίατροι, 3 κοινωνιολόγοι, 2 εκπαιδευτικοί, 2 οικονομικοί σύμβουλοι και άλλοι με διάφορες άλλες ειδικότητες. Πολλοί έχουν εμπειρία από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς χώρους, κάποιοι  ως διευθυντικά στελέχη ή Πρόεδροι οργανισμών. Ένα μέλος διετέλεσε Πρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης Home-Start Worldwide για έξι χρόνια.  Υπάρχει επίσης μια παλιά εθελόντρια Home-Start, μια πρώην συντονίστρια Home-Start,  μια μητέρα που εξυπηρετήθηκε από το Home-Start και ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης Ένα Παιδί Ένας Κόσμος που εφαρμόζει πρόγραμμα  Home-Start.

To   Διοικητικό Συμβούλιο της Home-Start Ελλάς είναι επταμελές