Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Στο Home-Start  εμπλέκονται άτομα που αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της οικογενειακής ζωής, πιστεύουν στη θετική επίδραση που μπορεί να έχει το πρόγραμμα στην άμβλυνση των δυσκολιών αυτών και στη ανάπτυξη καλύτερων προοπτικών για τα παιδιά και θέλουν να προσφέρουν, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες   δεξιότητες και εμπειρίες που διαθέτουν.

Η Home-Start Ελλάς αποτελείται από 27 μέλη με διαφορετικές δεξιότητες και εμπειρίες:

3 ψυχολόγοι, 2 Κοινωνικoί Λειτουργοί, 2 παιδίατροι, 3 κοινωνιολόγοι, 2 εκπαιδευτικοί, 2 οικονομικοί σύμβουλοι και άλλοι με διάφορες άλλες ειδικότητες. Πολλοί έχουν εμπειρία από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς χώρους, κάποιοι  ως διευθυντικά στελέχη ή Πρόεδροι οργανισμών. Ένα μέλος διετέλεσε Πρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης Home-Start Worldwide για έξι χρόνια.  Υπάρχει επίσης μια παλιά εθελόντρια Home-Start, μια πρώην συντονίστρια Home-Start,  μια μητέρα που εξυπηρετήθηκε από το Home-Start και ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης Ένα Παιδί Ένας Κόσμος που εφαρμόζει πρόγραμμα  Home-Start.

To   Διοικητικό Συμβούλιο της Home-Start Ελλάς είναι επταμελές 

HomeStartEllas.png

ΗΟΜΕ- START ΕΛΛΑΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 19 (6ος όροφ.)

185 31 Πειραιάς 

213 0357998,  6944208816

hellas@homestart.org.gr

www.homestart.org.gr

HOME-START ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 19 (6ος όροφ.)

185 31 Πειραιάς 

213 0357998,  6944208816

piraeus@homestart.org.gr

ΗΟΜΕ-START ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ - ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ρεθύμνου 10

10682 Εξάρχεια
T: 210 8838512
Φαξ. 210 8838519

homestart@paidi-kosmos.gr 

HomeStartEllas.png